Analyseren

Analyseren

U levert ons de papieren aan. U vertelt ons wat er aan de hand is. En wat er in uw ogen moet gebeuren. Wij toetsen de feiten aan het recht. Dan blijkt al snel of u datgene kunt bereiken wat u wilt bereiken.

Uw advocaat kijkt naar de verschillende wegen die kunnen worden bewandeld om het optimale resultaat te halen. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar de kosten die dat met zich meebrengt. Een zaak mag nooit meer kosten dan het oplevert. Soms is een zaak niet goed op geld te waarderen, maar de financiële investering moet altijd in verhouding staan tot het resultaat dat uiteindelijk kan worden bereikt.