Adviseren

Adviseren

Soms moet u naar de rechter om uw gelijk te halen, maar lang niet altijd. De verschillende alternatieven worden met u besproken. Samen komen wij met u tot die route die uw probleem op de snelst mogelijke en de meest effectieve manier oplost. Jarenlang procederen is nooit een goed idee en kan voorkomen worden doordat zorgvuldig en gedegen wordt geadviseerd over de alternatieven.

Adviseren kan ook zonder dat er sprake is van een geschil; u wenst duidelijkheid te krijgen over uw contracten. Bijvoorbeeld of deze nog voldoende up-to-date zijn. Of u gaat een samenwerking aan met een partij en wil dat goed op papier hebben staan. Dat regelen wij voor u zodat u daarover geen slapeloze nachten heeft.