intellectuele eigendom

Intellectuele Eigendom

Wikipedia: “ Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Onder intellectuele-eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.

Juridische definitie: rechten op voortbrengselen van de menselijke geest.

Van auteursrecht, naar handelsnaam tot octrooi:

Om bescherming te kunnen inroepen moet er sprake zijn van iets unieks. Is het auteursrecht? Is het merkenrecht? Hoe bescherm ik het, waar leg ik het vast? Op de meest voorkomende vragen op het gebied van IE kunt u terecht bij de advocaten van Kaliber.

Mijn concurrent gebruikt een naam die erg op die van mijn bedrijf lijkt:

Wat nu?

Veel voorkomende geschillen gaan over het onrechtmatig gebruik van een handelsnaam of een merk. Vaak is een sommatie al voldoende om de inbreuk te doen stoppen. Soms is een Kort Geding nodig. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Doel is geen ellenlange en kostbare discussies, maar een snelle oplossing.

Analyse

Feiten worden getoetst aan het recht

Advies

Wat is het doel? Op welke wijze bereik ik dat doel? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven

Onderhandelen

Wat wil de tegenpartij? Kan ik daar aan voldoen? Is er een middenweg? Wil de tegenpartij luisteren naar mijn argumenten?

Naar de rechter

Wat vorder ik? Wat staat mij te wachten? Hoe sterk sta ik? Hoe lang duurt het?

Wist u dat:

  • 80% van de geschillen opgelost wordt zonder inschakeling van de rechter
  • Vroegtijdig inschakelen van een advocaat voorkomt escalatie
  • In 80 % van de gevallen blijft de nota onder € 1000,-