arbeidsrecht & ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht, definitie volgens juridischwoordenboek.nlarbeidsrecht Eng.: labour law : arbeidsrecht – vakgebied dat samenvalt met boek 7 Burgerlijk Wetboek, vooral m.b.t. de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen, de rechtspositie van werknemers, ontslagrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht en werknemersverzekeringen. Art. 610 Boek 7 BW – Zie ook: arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten re-integratie recht incasso / incasseren / geïncasseerd ontslagrecht

Voor veel juristen is het arbeidsrecht een zeer uitdagend rechtsgebied. Een arbeidsgeschil kan een zeer grote impact hebben op een organisatie. Het is van belang om tijdig aan de bel te trekken, om escalatie te voorkomen. Ons kantoor, gesitueerd op een zeer goed bereikbare locatie in de stad Groningen, kent buitengewone deskundigheid op dit terrein. In de praktijk betekent dit minder procederen dan onderhandelen over een uitkomst. Soms is toch een procedure nodig. Wat betekent dit voor u? De advocaten van Kaliber bieden u informatie over de kans op succes, over de kosten en over de verschillende mogelijkheden om uw zaak te winnen.

Arbeidsovereenkomst of flexibele schil?

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Medezeggenschapsrecht
  • En bovenal op het gebied van adviseren en procederen ingeval van ontslag met opzeggingstermijn of ingeval van ontslag op staande voet.

Arbeidsrecht is niet alleen ontslagrecht

Ook kwesties aangaande
– vakantie en verlof
– geschillen over loon
– opzegging
– ontslag op staande voet
– een concurrentiebeding of een relatiebeding
– uitzendwerk en payroll
– nul uren contract of oproepcontract
– bedrijfsongeval:
met al die onderdelen van het arbeidsrecht houdt een advocaat zich bezig.