Welmoed de Boer

In het milieurecht meet ik me met de besten in het vak

– Welmoed de Boer

Welmoed de Boer

Ik vind het een enorm boeiende wereld, de politieke en bestuurlijke besluitvorming in Nederland. Voor cliënten misschien het verkeerde woord dat ‘boeiend’, dat snap ik, die willen resultaat in spannende tijden. Je moet als advocaat inhoudelijk goed beslagen ten ijs komen, maar je moet ook strategisch kunnen denken, gedreven en pragmatisch blijven. Ook als je iets niet zo snel voor elkaar krijgt als jij en je cliënt zouden willen. Ik heb inmiddels ruime ervaring met overheid, burgers en organisaties. Vanuit alle gezichtspunten: in procedures, zowel namens als tegen de overheid. Waarbij de belangen soms aardig kunnen botsen. Het hoofd koel houden, kiezen voor de beste en meest effectieve aanpak, de lange termijn nooit uit het oog verliezen, daar gaat het volgens mij om. Rekening houden met kansen en mogelijkheden in de toekomst, meestal heel wat belangrijker dan instant succes, hoe aangenaam ook. Ik geef onder andere advies en begeleiding bij de volgende onderwerpen: ambtenaren- en onderwijswet, wet ruimtelijk ordening Wro, wet milieubeheer, woningwet, natuurbeschermingswet, de crisis- en herstelwet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo.

Rechtsgebiedenregister.

Welmoed de Boer heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • algemene praktijk

 

 

Specialist in

 • Omgevingsrecht
 • Begeleiden bij vergunningen en procederen
 • Milieurecht
 • Ambtenarenrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Onderwijsrecht
 • Arbeidsrecht

Neem gerust contact op

 • welmoed@kaliberadvocaten.nl
 • 06 14025840

Welmoed de Boer

Ik vind het een enorm boeiende wereld, de politieke en bestuurlijke besluitvorming in Nederland. Voor cliënten misschien het verkeerde woord dat ‘boeiend’, dat snap ik, die willen resultaat in spannende tijden. Je moet als advocaat inhoudelijk goed beslagen ten ijs komen, maar je moet ook strategisch kunnen denken, gedreven en pragmatisch blijven. Ook als je iets niet zo snel voor elkaar krijgt als jij en je cliënt zouden willen. Ik heb inmiddels ruime ervaring met overheid, burgers en organisaties. Vanuit alle gezichtspunten: in procedures, zowel namens als tegen de overheid. Waarbij de belangen soms aardig kunnen botsen. Het hoofd koel houden, kiezen voor de beste en meest effectieve aanpak, de lange termijn nooit uit het oog verliezen, daar gaat het volgens mij om. Rekening houden met kansen en mogelijkheden in de toekomst, meestal heel wat belangrijker dan instant succes, hoe aangenaam ook. Ik geef onder andere advies en begeleiding bij de volgende onderwerpen: ambtenaren- en onderwijswet, wet ruimtelijk ordening Wro, wet milieubeheer, woningwet, natuurbeschermingswet, de crisis- en herstelwet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo.

Specialist in

 • Omgevingsrecht
 • Begeleiden bij vergunningen en procederen
 • Milieurecht
 • Ambtenarenrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Onderwijsrecht
 • Arbeidsrecht

Neem gerust contact op

 • welmoed@kaliberadvocaten.nl
 • 06 14025840