Sjoert Klein

Mijn juridische kennis van windenergie bespaart investeerders veel kosten.

- Sjoert Klein
(Onafhankelijk jurist)

Sjoert Klein

Ik adviseer bedrijven bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten en (wind)energieprojecten. Als er één terrein is, waarop een gespecialiseerd juridisch adviseur goed van pas kan komen, is het dit wel. De snelheid waarmee het recht wijzigt, is soms bijna niet bij te houden. Dat leidt niet zelden tot verwarring en onduidelijkheid bij de betrokken partijen. Dat komt zo: onze regering heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie, wil de realisering in de praktijk vereenvoudigen en faciliteren door instrumenten aan te reiken. De Crisis- en Herstelwet bijvoorbeeld en de Rijkscoördinatieregeling. Het probleem is, dat de introductie van die nieuwe wetgeving al plaatsvindt, terwijl het juridische ‘speelveld’ nog volop in beweging is. De spelregels nog definitief moeten worden vastgesteld, zou je kunnen zeggen. Denk aan regels voor windturbines of de verplichte milieueffectrapportages. Ondertussen ondergingen het milieu- en ruimtelijkeordeningsrecht een metamorfose door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De beoogde versnelling van duurzame energieprojecten komt daarmee in het gedrang; nog te vaak komt het voor dat besluitvormingsprocedures vertraagd worden of zelfs helemaal stranden. Terwijl er al veel tijd en geld in is geïnvesteerd. Mijn rol: vergunningmanagement. Ik begeleid ontwikkelaars bij projecten, die per definitie ingewikkeld zijn, ook juridisch. De andere helft van mijn praktijk: specifieke adviezen omtrent het beheren en beheersen van vergunningsrisico’s in contractuele relaties tussen de verschillende participanten: overheden en private partijen.

Specialist in

  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Vergunningsmanagement infrastructurele projecten
  • MER

Neem gerust contact op

  • sjoert@kaliberadvocaten.nl
  • 06 55772886

Sjoert Klein

Ik adviseer bedrijven bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten en (wind)energieprojecten. Als er één terrein is, waarop een gespecialiseerd juridisch adviseur goed van pas kan komen, is het dit wel. De snelheid waarmee het recht wijzigt, is soms bijna niet bij te houden. Dat leidt niet zelden tot verwarring en onduidelijkheid bij de betrokken partijen. Dat komt zo: onze regering heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie, wil de realisering in de praktijk vereenvoudigen en faciliteren door instrumenten aan te reiken. De Crisis- en Herstelwet bijvoorbeeld en de Rijkscoördinatieregeling. Het probleem is, dat de introductie van die nieuwe wetgeving al plaatsvindt, terwijl het juridische ‘speelveld’ nog volop in beweging is. De spelregels nog definitief moeten worden vastgesteld, zou je kunnen zeggen. Denk aan regels voor windturbines of de verplichte milieueffectrapportages. Ondertussen ondergingen het milieu- en ruimtelijkeordeningsrecht een metamorfose door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De beoogde versnelling van duurzame energieprojecten komt daarmee in het gedrang; nog te vaak komt het voor dat besluitvormingsprocedures vertraagd worden of zelfs helemaal stranden. Terwijl er al veel tijd en geld in is geïnvesteerd. Mijn rol: vergunningmanagement. Ik begeleid ontwikkelaars bij projecten, die per definitie ingewikkeld zijn, ook juridisch. De andere helft van mijn praktijk: specifieke adviezen omtrent het beheren en beheersen van vergunningsrisico’s in contractuele relaties tussen de verschillende participanten: overheden en private partijen.

Specialist in

  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Vergunningsmanagement infrastructurele projecten
  • MER

Neem gerust contact op

  • sjoert@kaliberadvocaten.nl
  • 06 55772886